Menu

Archives / August 2018


റുക്സാന കക്കോടി.

കവിത വിരിയണമെങ്കിൽ കവിത്വം വേണം കവിത്വം ഹൃത്തിലാണോ? തന്നാൽ വരുന്ന പദങ്ങളൊക്കെയും ചേർത്താൽ കാവ്യ മാകുമോ? അറിയാതെ ഞാനെഴുതുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ കാര്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നു അറിഞ്ഞു ഞാനെഴുതിയാൽ "ഹായ്" കവിതകൾ" ആയ് " കവിതയാവുന്നു... കാവ്യ രാജാക്കൾ വാഴുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഞാനൊരു കീടം മാത്രം.. ഒ.....

Read More
Share :


അനാമിക. U. S.

നഭസാരഥിയിൽ പൊടുന്നനെ..... മയിൽ നാദമെന്നോ വന്നിങ്ങനെ.... വയൽ ശൈയ്യയിൽ ദുഗ്‌ധം നുകർന്ന മാത്രയിൽ നീ.... മഴയായ് പെയ്തിറങ്ങുമൊ-ന്നിങ്ങനെ..... വിതുമ്പുന്നുവോ വിരഹമായ് വിഭാതങ്ങളെ നോക്കുന്നുവോ... കാർവർണ്ണൻ തന്നുടെ - പാദം പുണർത്തുന്ന... ഗഗന മർദ്ധനമോ.... ആത്മവൃക്ഷത്തിന്റെ തേരിൽ കരേറുന്നു..... നവ്യ ഹിമക.....

Read More
Share :


സ്മിത സ്റ്റാൻലി

പ്രണയമൊരു പൂ പോലെ, പുഴ പോലെ, മഴ പോലെ ഒഴുകുന്നു, വിടരുന്നു, കാറ്റായ് പടരുന്നു.... പ്രണയമൊരു സന്ധ്യയായ് ചിന്തയിൽ നിറയുന്നു പ്രളയമായ്, പ്രകൃതിയായ് ആറാടി ഉലയുന്നു.... പരിരംഭണത്തിന്റെ ആനന്ദ - ധാരയായ് എന്നിലെ എന്നിൽ നീ കുളിർ കോരിടുന്നു,, ശ്രുതി മീട്ടിടുന്നു.... പ്രണയമൊരു അഗ്നി.....

Read More
Share :


സ്വയം പ്രഭ

തുടരും നടനം കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ സമഗ്രമാറ്റങ്ങള്‍ ആധാരമാക്കിയ സിനിമയായിരുന്നു 'കുട്ടപ്പന്‍ സാക്ഷി". താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയെ ഈ മണ്ണില്‍ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അതിനെ വളര്‍ത്തി വലുതാക്കി അധികാരത്തിലെത്തിക്കാനും സഖാവ് .....

Read More
Share :


മുല്ലശ്ശേരി

ഇംഗ്ലീഷ് കവികള്‍ ചോസര്‍ മുതല്‍ എലിയറ്റ് വരെ മുല്ലശ്ശേരി ഈ പുസ്തകം എന്‍റെ സുഹൃത്തുകൂടിയായ ശ്രീ. എ.കെ. അബ്ദുല്‍മജീദ് എനിക്കു തരുമ്പോള്‍ എന്‍റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെപ്പോലെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാന്‍തന്നെയാണ്. പക്ഷേ രണ്ടു നാള്‍ കഴിഞ്ഞ് ഈ പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ച് എഴുതണമെന.....

Read More
Share :


മുല്ലശ്ശേരി

ഒന്നാം ഭാഗം:- രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി "ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രനെ" - ചേര്‍ക്കുന്നു. ആര്യനാട് രാജേന്ദ്രന്‍ എന്ന ശീര്‍ഷകത്തിനേക്കാള്‍ ഏറെ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാണ് - "അമ്മയും കുഞ്ഞും" മറ്റൊരു വാക്കില്‍ "രാജേന്ദ്രന്‍റെ അമ്മയും കുഞ്ഞും". (വിശദമായി രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ചേര്‍ക്കുന്നു.) രാജേന്ദ്രന്‍ എന്ന ശില്പി അല്ലെങ്കി.....

Read More
Share :


എം.കെ. ഹരികുമാര്‍

സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിറുത്തി മാത്രം എഴുതുന്നവരുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റസ് കോ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ തുടരുന്നപോലെ എന്നാണര്‍ത്ഥം. താനായിട്ട് ഒരു ചിന്തയോ മാറ്റമോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട. ഇപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെതന്നെ തുടര്‍ന്നാല്‍ മതി. ആരും ശല്യത്തിനു വരുകയില്ല. പുസ്തകങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ തടസ.....

Read More
Share :


മുല്ലശ്ശേരി

'വീണ്ടും ഡി. വൈ എഫ്. .ഐ . യെക്കുറിച്ച് തന്നെ. ________________________ ഇന്ന് (7-8-18-) വാഹന സമരമായിട്ടും ഡി.വൈ. എഫ് ഐ .യുടെ 'ഹൃദയപൂർവ്വം'' -മുടങ്ങിയില്ല. കൃത്യമായും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു . മുമ്പ് ''കണ്ണാടി'' (13-5-18 - ൽ ) ''ഹൃദയപൂർവ്വം'' എന്ന ഈ .....

Read More
Share :