എം.കെ.ഹരികുമാറിന്റെ പേജ്


എം.കെ.ഹരികുമാർ

   വാൻഗോഗ് ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ തന്റെ അന്തരംഗ ബോധ്യത്തോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായ അവബോധത്തോടെ വരയ്ക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു 'യാഥാർത്ഥ്യം' കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. അത് ആ കലാകാരൻ കണ്ടെത്തിയതാണ്. അയാൾ വസ്തു നിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുകയല്ല, തന്റെ മാനസിക ജീവിതത്തിന്റെ നൈമിഷികമായ അവസ്ഥക.....

Read More
Share :എംകെ.ഹരികുമാർ

ജർമ്മൻ ചിന്തകനായ ആർതർ ഷോപ്പനോർ (Arthur Schopenhauer) അധികവായനയോട്  പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ സ്ഥിരമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പിന്തുടർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്തയും വീര്യവും  നഷ്ടപ്പെടും. എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിന്തയെ മൃദുവാക്കും" . സ്വന്തമായി ആലോചിക്കാനുള്ള സിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ  വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല .ഇവിടെ വിമർശകരും പണ്ഡി.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

1964ൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രമുഖ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനും ചിന്തകനുമായ ഷാങ് പോൾ സാർത്രി(Jean Paul Sartre,1905-1980) നായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് .ആയിരക്കണക്കിനു എഴുത്തുകാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ഒരു അവാർഡ് നിരസിക്കുന്നത് ഭോഷ്ക്കല്ലേ  എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം.  കാരണം നോബൽ സമ്മാനം  ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയുള്ള പുരസ്കാരമാണ്. അത് നല്കുന്ന പ്.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

കൊറോണക്കാലത്ത് ഓസ്ട്രിയൻ കവി റെയ്നർ മരിയാ റിൽക്കേ (1875-1926) യുടെ രചനകളുടെ  പുനർവായന ഉപകരിച്ചു. ഏകാന്തതയിൽ സ്വയം രൂപപ്പെട്ടതും തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകിയതുമായ കവിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം. റിൽക്കേ കത്തുകളുടെ ആളായിരുന്നു. ധാരാളം സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റ് മിത്രങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം എഴുതുമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ കവിതകൾക്കും മറ്റ് രചനകൾക്കുമൊപ്പം കത്തുകളും അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

എം.എസ്.മണി (ശ്രീ.എം.എസ്.മണിയുടെ (മുൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ കലാകൗമുദി ) ഓർമ്മ ദിവസം വരുന്നത്  , ഫെബ്രുവരി 18 ന് ആണ്.        ശ്രീ.എം.കെ. ഹരികുമാർ ,  ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം "കണ്ണാടിക്ക് " മെയിൽ ചെയ്ത ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്  ഇന്ന് ചേർക്കുന്നു.             എഡിറ്റർ         കണ്ണാടിമാഗസിൻ ) കേരളകൗമുദിയുടെ മുൻ  മുഖ്യപത്രാധിപരും കലാകൗമുദിയുടെ ചീഫ.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

രാത്രിമഴയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ,നിൻ്റെ ശോകാർദ്രമാം സംഗീത മറിയുന്നു ഞാൻ; നിൻ്റെ യലിവും അമർത്തുന്ന രോഷവും ,ഇരുട്ടത്തു വരവും, തനിച്ചുള്ള തേങ്ങിക്കരച്ചിലും , പുലരിയെത്തുമ്പോൾ മുഖം തുടച്ചുള്ള നിൻ ചിരിയും തിടുക്കവും നാട്യവും ഞാനറിയുന്നു " . ഈ ശൈലിയിൽ സുഗതകുമാരിയുടെ ഗാഢമായ കാവ്യാനുഭൂതിയുണ്ട്.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

പ്രമുഖ ലാറ്റിനമെരിക്കൻ കഥാകൃത്തായ ബോർഹസ് (1899-1886)പറഞ്ഞു ,സാഹിത്യകൃതികളിൽ വിവരിക്കുന്ന കഥകൾ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് .ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടവരെപ്പോലെ തന്നെയാണ് കഥകളിലെ മനുഷ്യരും. ഷേക്സ്പിയറുടെ ഹാംലെറ്റ്  ,ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡേവിഡ് ലോയ്ഡ് ജോർജിനെ അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതാകുന്നതെന്ന് ബോർഹസ് ചോദിച്ചു. ബോർഹസ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക.....

Read More
Share :എം.കെ .ഹരികുമാർ

മാർകസ് ഒറേലിയസ് ഒരു റോമാ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു.എന്നാൽ റോം കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ,സ്വന്തം തംബുരുവിൽ വിരലോടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നീറോ ചക്രവർത്തി കുപ്രസിദ്ധനായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു. അവിടെ സ്വന്തം കൊട്ടാരം പണിയാൻ നീറോ തന്നെ തീയിട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അധികവും. മാർകസ് ഒറേലിയസ് അങ്ങനെ സ്വയം ചീത്തയായില്ല .അദ്ദേഹം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ,അതെ.....

Read More
Share :എം.കെ..ഹരികുമാർ

 വിഭ്രാമകമായ ആഗ്നേയ ലാവണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തുണ്ട് കുമാരനാശാൻ്റെ 'സങ്കീർത്തനം' എന്ന കവിതയിലെ ആദ്യവരികൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്: ''ചന്തമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരിയന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്ത !ചാരു കടാക്ഷമാലകളർക്ക- രശ്മിയിൽ നീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ " ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തെയും വ.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

സ്നേഹിക്കാൻ ഊർജ്ജം വേണോ? ചിലർ പറയാറുണ്ട് ,സ്നേഹിച്ചാൽ മതി, എപ്പോഴും  എപ്പോഴും എന്ന്. അവർ എങ്ങും തൊടാത്ത ആഭിമുഖ്യമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സ്നേഹം അനായാസമാണോ ?അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് .സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നാം അതിനു സജ്ജരാകണം. അതിൻ്റെയർത്ഥം ,ആകസ്മികമായി സ്നേഹം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നാണോ ? സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ,മനസ്സ് അതിനു പാകമായിരിക്കണം .സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സിനുള.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

പ്രമുഖ കനേഡിയൻ നോവലിസ്റ്റ് യാൻ മാർട്ടൽ കൊൽക്കൊത്ത സാഹിത്യ സംഗമത്തിനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം  ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊറോണക്കാലത്തെ സാഹിത്യചിന്തകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപ്തി നല്കുന്നു   .  യാൻ മാർട്ടൽ ലോക്ഡൗൺ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ഒരവസരം നല്കിയെന്ന് യാൻ മാർട്ടൽ ചിന്ത.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

കൊറോണ വൈറസ് ഒരാഗോള വ്യാപനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയിലൂടെ, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം സൗന്ദര്യ ,ദാർശനിക ചിന്തകളെ കശക്കിയെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ വെറുമൊരു ഇര എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയാണ്. ഒന്നിനെയും വെറുതെയങ്ങ് മഹത്വവത്ക്കരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കൊറോണക്കാലം  പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്.ഒരു ഐസൊലേഷൻ വാർഡിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന് അധികം സ്ഥലമില്ല .ക്വാറൻ്റൈനിലാണ് ധ്.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനമായി സാഹിത്യകലാപ്രതിഭകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് വൈയക്തികലോകങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് വ്യക്തികൾ അവരുടേതെന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരു സുവിശേഷമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. പാബ്ളോ പിക്കാസ്സോ വരച്ചത് നാം നിത്യവും കാണുന്ന തെരുവുകളോ മനുഷ്യരൂപങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയിൽ ഭാവന ചെയ്തതായിരുന്നു. ഭാവന ചെയ്യുന്നതെന്ത.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

എം ടി .വാസുദേവൻ നായരുടെ  യാത്രാനുഭവ സ്മരണകൾക്ക് 'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ ' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലല്ലോ. ചിന്തിക്കുന്നവൻ അവിടെ ഒറ്റപ്പെടും. ആൾക്കൂട്ടം ഒരു വലിയ ശരീരമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ആക്രമിച്ചേക്കാം. പിന്നീട് എം.ടി എഴുതിയ ഒരു തിരക്കഥയും ഇതേ പേരിലായിരുന്നു. അത് ഐ.വി.ശശി സിനിമയാക്കി. ഈ കൊറോണക്കാലത്ത് ,ആരിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് അകലം പാലി.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

കൊറോണക്കാലം സാഹിത്യരചനയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ .അടുത്ത ചില എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും അത് സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ അവരെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. നോവൽ എഴുതുന്നില്ലേ ? കവിത കാണുന്നില്ലല്ലോ ? കഥ എഴുത്ത് നിർത്തിയോ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ. പതിവുള്ള കോളങ്ങൾ.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

സാഹിത്യരചനയിൽ രണ്ടു തരം  പ്രതിഭാപ്രസരമുണ്ട്.ഒന്നാമത്തേത് അബോധത്തിന്റേതാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഔപചാരികമായി നേടുന്ന അറിവുകളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വ്യക്തി  എഴുതുന്നതാണ്. ചിലർ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം, മക്കളുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനു ഉദാഹരണമാണ്. അബോധപരമായ പ്രേരണകളാൽ ചിന്തിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത് ഒരാൾ എന്ത് എഴുതുന്നുവോ അത് അയാ.....

Read More
Share :എം.കെ.ഹരികുമാർ

ശൂന്യതയ്ക്ക്‌ ബോധമുണ്ടെന്ന്‌ ആരും പറയുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനെ സ്ഥിരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശൂന്യത പദസംഘാത്മകമായ ഭാഷണമായിത്തീരും. അർത്തോ ആ ശൂന്യതയെ അറിയുന്നതു തന്നെ വെളിപാടിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ്‌. തന്നിലുള്ള ശൂന്യതയെ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ, അതിനുള്ളിലേക്ക്‌ സ്വയം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ്‌. ഇതാണ്‌ ആന്തരികമായ, നിഷ്ഫലതയുടെ സംവാദം......

Read More
Share :എം.കെ. ഹരികുമാർ

       ഏറ്റവും വലിയ കല ഏതാണെന്ന്‌ ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായ ഹെന്റി ഡേവിഡ്‌ തോറോ(1817-1862) പറയും, അത്‌ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുന്നതാണെന്ന്‌. മനുഷ്യന്റെ മാറ്റുരച്ച്‌ നോക്കുന്നത്‌, തനിക്ക്‌ കിട്ടിയ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട്‌ എന്ത്‌ ചെയ്തു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌. സാമ്പ്രദായിക കലയോ സംഗീതമോ അല്ല, അതിനപ്പുറമാണ്‌ ഈ സിദ്ധികളുടെ സ്ഥലികൾ വ്യാപിച്ചിരിക.....

Read More
Share :