കവിത മനോഹർ

അങ്ങനെ, മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍  കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു… കാര്യവട്ടത്ത് എം.എ സോഷ്യോളജിക്ക്  ഇലക്ടീവായി ലിംഗത്വപഠനം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴാണ്, സീമട്ടീച്ചര്‍ വഴി സില്‍വിക്കുട്ടി എന്ന പേര് കേള്‍ക്കുന്നത്.അന്നയും കര്‍ത്താവും ഒറ്റയിരുപ്പില്‍ വായിച്ചു തീര്‍ത്തു.  ഓ.....

Read More
Share :